Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 20 mei 2010 - Straatsburg

2. Europa 2020 (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Europa 2020

Het debat heeft op 5 mei 2010 plaatsgevonden (punt 19 van de notulen van 5.5.2010).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Lothar Bisky, Nikolaos Chountis, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Willy Meyer, Miguel Portas, Alfreds Rubiks, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides en Sabine Wils, namens de GUE/NGL-Fractie, over de EU-2020-strategie (B7-0266/2010)

- Guy Verhofstadt en Lena Ek, namens de ALDE-Fractie, over de Europa 2020-strategie – een nieuwe Europese strategie voor werkgelegenheid en groei (B7-0267/2010)

- Stephen Hughes, namens de S&D-Fractie over Europa 2020 – nieuwe Europese strategie voor werkgelegenheid en groei (B7-0268/2010)

- Corien Wortmann-Kool, Othmar Karas en Jean-Paul Gauzès, namens de PPE-Fractie, over de EU 2020-strategie (B7-0269/2010)

- Rebecca Harms en Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, over Europa 2020 – nieuwe Europese strategie voor werkgelegenheid en groei (B7-0270/2010).

Stemming: volgende vergaderperiode.

Juridische mededeling - Privacybeleid