Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2215(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0133/2010

Внесени текстове :

A7-0133/2010

Разисквания :

PV 20/05/2010 - 3
CRE 20/05/2010 - 3

Гласувания :

PV 20/05/2010 - 7.7
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0192

Протокол
Четвъртък, 20 май 2010 г. - Страсбург

3. Съюз за Средиземноморието (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно Съюза за Средиземноморието [2009/2215(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Vincent Peillon (A7-0133/2010)

Vincent Peillon представи доклада.

Изказа се Štefan Füle (член на Комисията).

Изказаха се: Marielle De Sarnez (докладчик по становището на комисията INTA), Niki Tzavela (докладчик по становището на комисията ITRE), Marietta Giannakou, от името на групата PPE, Raimon Obiols, от името на групата S&D, Ivo Vajgl, от името на групата ALDE, Malika Benarab-Attou, от името на групата Verts/ALE, Willy Meyer, от името на групата GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos, от името на групата EFD, Louis Bontes, независим член на ЕП, Salvatore Iacolino, Pier Antonio Panzeri, Niccolò Rinaldi, Takis Hadjigeorgiou, Gerard Batten, Andreas Mölzer, Dominique Baudis, Maria Eleni Koppa, Bastiaan Belder и Francisco José Millán Mon.

Председателят excuse l'absence du Conseil. Изказа се Bernd Posselt.

Изказаха се: Josefa Andrés Barea, Mario Mauro, Mario Pirillo и Cristian Dan Preda.

Изказа се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“) Roberta Angelilli.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Olga Sehnalová, Lara Comi, Charles Tannock, Franz Obermayr, Raffaele Baldassarre и Diane Dodds.

Изказаха се: Štefan Füle и Vincent Peillon.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7 от протокола от 20.5.2010.

Правна информация - Политика за поверителност