Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2215(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0133/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0133/2010

Συζήτηση :

PV 20/05/2010 - 3
CRE 20/05/2010 - 3

Ψηφοφορία :

PV 20/05/2010 - 7.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0192

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 20 Μαΐου 2010 - Στρασβούργο

3. Ένωση για τη Μεσόγειο (συζήτηση)
CRE

Εκθεση σχετικά με την Ένωση για τη Μεσόγειο [2009/2215(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Vincent Peillon (A7-0133/2010)

Ο Vincent Peillon παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Marielle De Sarnez (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Νίκη Τζαβέλα (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Μαριεττα Γιαννάκου, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Raimon Obiols, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Malika Benarab-Attou, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Willy Meyer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Νικόλαος Σαλαβράκος, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Louis Bontes, μη εγγεγραμμένος, Salvatore Iacolino, Pier Antonio Panzeri, Niccolò Rinaldi, Τάκης Χατζηγεωργίου, Gerard Batten, Andreas Mölzer, Dominique Baudis, Μαρία-Ελένη Κοππά, Bastiaan Belder και Francisco José Millán Mon.

Ο Πρόεδρος δικαιολογεί την απουσία του Συμβουλίου. Παρεμβαίνει ο Bernd Posselt.

Παρεμβαίνουν οι Josefa Andrés Barea, Mario Mauro, Mario Pirillo και Cristian Dan Preda.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" η Roberta Angelilli.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Olga Sehnalová, Lara Comi, Charles Tannock, Franz Obermayr, Raffaele Baldassarre και Diane Dodds.

Παρεμβαίνουν οι Štefan Füle και Vincent Peillon.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.5.2010.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου