Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/2215(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0133/2010

Teksty złożone :

A7-0133/2010

Debaty :

PV 20/05/2010 - 3
CRE 20/05/2010 - 3

Głosowanie :

PV 20/05/2010 - 7.7
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0192

Protokół
Czwartek, 20 maja 2010 r. - Strasburg

3. Unia na rzecz Regionu Morza Śródziemnego (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego [2009/2215(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Vincent Peillon (A7-0133/2010)

Vincent Peillon przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Štefan Füle (członek Komisji).

Głos zabrali: Marielle De Sarnez (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej INTA), Niki Tzavela (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ITRE), Marietta Giannakou w imieniu grupy PPE, Raimon Obiols w imieniu grupy S&D, Ivo Vajgl w imieniu grupy ALDE, Malika Benarab-Attou w imieniu grupy Verts/ALE, Willy Meyer w imieniu grupy GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos w imieniu grupy EFD, Louis Bontes niezrzeszony, Salvatore Iacolino, Pier Antonio Panzeri, Niccolò Rinaldi, Takis Hadjigeorgiou, Gerard Batten, Andreas Mölzer, Dominique Baudis, Maria Eleni Koppa, Bastiaan Belder i Francisco José Millán Mon.

Przewodniczący usprawiedliwił nieobecnych przedstawicieli Rady. Głos zabrał Bernd Posselt.

Głos zabrali: Josefa Andrés Barea, Mario Mauro, Mario Pirillo i Cristian Dan Preda.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Roberta Angelilli.

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Olga Sehnalová, Lara Comi, Charles Tannock, Franz Obermayr, Raffaele Baldassarre i Diane Dodds.

Głos zabrali: Štefan Füle i Vincent Peillon.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7 protokołu z dnia 20.5.2010.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności