Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2215(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0133/2010

Predkladané texty :

A7-0133/2010

Rozpravy :

PV 20/05/2010 - 3
CRE 20/05/2010 - 3

Hlasovanie :

PV 20/05/2010 - 7.7
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0192

Zápisnica
Štvrtok, 20. mája 2010 - Štrasburg

3. Únia pre Stredozemie (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o Únii pre Stredozemie [2009/2215(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca Vincent Peillon (A7-0133/2010)

Vincent Peillon uviedol správu.

V rozprave vystúpil Štefan Füle (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Marielle De Sarnez ( spravodajkyňa výboru INTA požiadaného o stanovisko), Niki Tzavela (spravodajkyňa výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Marietta Giannakou v mene skupiny PPE, Raimon Obiols v mene skupiny S&D, Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE, Malika Benarab-Attou v mene skupiny Verts/ALE, Willy Meyer v mene skupiny GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos v mene skupiny EFD, Louis Bontes nezaradený poslanec, Salvatore Iacolino, Pier Antonio Panzeri, Niccolò Rinaldi, Takis Hadjigeorgiou, Gerard Batten, Andreas Mölzer, Dominique Baudis, Maria Eleni Koppa, Bastiaan Belder a Francisco José Millán Mon.

Predseda ospravedlnil neúčasť Rady. V rozprave vystúpil Bernd Posselt.

Vystúpili títo poslanci: Josefa Andrés Barea, Mario Mauro, Mario Pirillo a Cristian Dan Preda.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpil Roberta Angelilli.

PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Olga Sehnalová, Lara Comi, Charles Tannock, Franz Obermayr, Raffaele Baldassarre a Diane Dodds.

V rozprave vystúpili: Štefan Füle a Vincent Peillon.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7 zápisnice zo dňa 20.5.2010.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia