Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2216(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0123/2010

Внесени текстове :

A7-0123/2010

Разисквания :

PV 20/05/2010 - 4
CRE 20/05/2010 - 4

Гласувания :

PV 20/05/2010 - 7.8
CRE 20/05/2010 - 7.8
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0193

Протокол
Четвъртък, 20 май 2010 г. - Страсбург

4. Необходимостта от стратегия на ЕС за Южен Кавказ (разискване)
CRE

Доклад относно необходимостта от стратегия на ЕС за Южен Кавказ [2009/2216(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Евгени Кирилов (A7-0123/2010)

Евгени Кирилов представи доклада.

Изказа се Štefan Füle (член на Комисията).

Изказаха се: Метин Казак (докладчик по становището на комисията INTA), Anna Ibrisagic, от името на групата PPE, Hannes Swoboda, от името на групата S&D, Norica Nicolai, от името на групата ALDE, Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE, Charles Tannock, от името на групата ECR, Fiorello Provera, от името на групата EFD, Димитър Стоянов, независим член на ЕП, Iuliu Winkler, Adrian Severin, Tomasz Piotr Poręba, Bernd Posselt, Justas Vincas Paleckis, Ryszard Czarnecki, Krzysztof Lisek, George Sabin Cutaş, Paweł Robert Kowal и Андрей Ковачев.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Andrzej Grzyb, Ioan Mircea Paşcu, Graham Watson, Cristian Dan Preda, Andreas Mölzer и Jaroslav Paška.

Изказаха се: Štefan Füle и Евгени Кирилов.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8 от протокола от 20.5.2010.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО: Jerzy BUZEK
Председател

Правна информация - Политика за поверителност