Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2216(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0123/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0123/2010

Συζήτηση :

PV 20/05/2010 - 4
CRE 20/05/2010 - 4

Ψηφοφορία :

PV 20/05/2010 - 7.8
CRE 20/05/2010 - 7.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0193

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 20 Μαΐου 2010 - Στρασβούργο

4. Η αναγκαιότητα μιας στρατηγικής της ΕΕ για το Νότιο Καύκασο (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Εκθεση σχετικά με την ανάγκη για μια στρατηγική της ΕΕ για το Νότιο Καύκασο [2009/2216(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Evgeni Kirilov (A7-0123/2010)

Ο Evgeni Kirilov παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Metin Kazak (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Anna Ibrisagic, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Norica Nicolai, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Fiorello Provera, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Dimitar Stoyanov, μη εγγεγραμμένος, Iuliu Winkler, Adrian Severin, Tomasz Piotr Poręba, Bernd Posselt, Justas Vincas Paleckis, Ryszard Czarnecki, Krzysztof Lisek, George Sabin Cutaş, Paweł Robert Kowal και Andrey Kovatchev.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Andrzej Grzyb, Ioan Mircea Paşcu, Graham Watson, Cristian Dan Preda, Andreas Mölzer και Jaroslav Paška.

Παρεμβαίνουν οι Štefan Füle και Evgeni Kirilov.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.5.2010.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jerzy BUZEK
Πρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου