Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 20. mai 2010 - Strasbourg

6. Päevakord
CRE

Istungi juhataja tegi samal hommikul toimunud esimeeste konverentsi koosolekust tulenevalt ja kooskõlas kodukorra artikliga 140 ettepaneku lükata Euroopa 2020. aasta strateegia üle toimunud arutelu järel esitatud resolutsiooni ettepanekute hääletus edasi järgmisele osaistungjärgule (5.5.2010 protokolli punkt 19).

Sõna võtsid Joseph Daul fraktsiooni PPE nimel, kes toetas ettepanekut, ja Martin Schulz fraktsiooni S&D nimel ning kooskõlas fraktsioonidega Verts/ALE ja GUE/NGL, kes olid ettepaneku vastu. Mõlemad sõnavõtjad ühinesid ka presidentuuri avaldusega üleujutuste kohta Kesk-Euroopas.

Parlament kiitis elektroonilisel hääletusel ettepaneku heaks (342 poolt, 270 vastu, 9 erapooletut).

°
° ° °

Sõna võttis Jan Březina presidentuuri avalduse kohta.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika