Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 20. toukokuuta 2010 - Strasbourg

6. Esityslista
Sanatarkat istuntoselostukset

Puhemies ehdotti tänä aamuna pidetyn puheenjohtajakokouksen kokouksessa sovitun perusteella, että Eurooppa 2020 -strategian keskustelun päätteeksi jätetyistä päätöslauselmaesityksistä toimitettava äänestys siirretään seuraavalle istuntojaksolle työjärjestyksen 140 artiklan mukaisesti (istunnon pöytäkirja 5.5.2010, kohta 19).

Puheenvuorot: Joseph Daul, joka PPE-ryhmän puolesta kannatti ehdotusta, ja Martin Schulz, joka S&D-ryhmän puolesta ja yhteisymmärryksessä Verts/ALE- ja GUE/NGL-ryhmien kanssa vastusti ehdotusta. Molemmat yhtyivät puhemiehen julkilausumaan Keski-Euroopan tulvista.

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen koneäänestyksessä (342 puolesta, 270 vastaan, 9 tyhjää).

°
° ° °

Jan Březina käytti puheenvuoron puhemiehen julkilausumasta.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö