Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2010 m. gegužės 20 d. - Strasbūras

6. Darbotvarkė
Stenograma

Po šį rytą įvykusio Pirmininkų sueigos posėdžio pagal Darbo tvarkos taisyklių 140 straipsnį Pirmininkas pasiūlė kitai plenarinei sesijai atidėti balsavimą dėl pasiūlymų dėl rezoliucijų, pateiktų pasibaigus diskusijoms dėl strategijos „Europa 2020“ (punktas 19 protokolo 5.5.2010).

Kalbėjo: Joseph Daul PPE frakcijos vardu – jis pritarė pasiūlymui ir Martin Schulz S&D frakcijos vardu bei sutarus su Verts/ALE ir GUE/NGL frakcijomis – jis nepritarė pasiūlymui. Jie taip pat pritarė Pirmininko pareiškimui dėl Centrinėje Europoje įvykusio potvynio.

Po EB (342 už, 270 prieš, 9 susilaikė) Parlamentas pritarė pasiūlymui.

°
° ° °

Kalbėjo Jan Březina dėl Pirmininko pareiškimo.

Teisinė informacija - Privatumo politika