Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 20 mei 2010 - Straatsburg

6. Agenda
Volledige verslagen

De Voorzitter stelt ingevolge de vergadering van de Conferentie van voorzitters van vanochtend overeenkomstig artikel 140 van het Reglement voor om de stemming over de ontwerpresoluties tot besluit van het debat over de EU 2020-strategie (punt 19 van de notulen van 5.5.2010) uit te stellen tot de volgende vergaderperiode.

Het woord wordt gevoerd door Joseph Daul, namens de PPE-Fractie, die zich uitspreekt vóór het voorstel, en Martin Schulz, namens de S&D-Fractie, die zich in overleg met de Verts/ALE- en de GUE/NGL-Fractie uitspreekt tegen het voorstel. Beide sprekers sluiten zich bovendien aan bij de verklaring van de Voorzitter over de overstromingen in Midden-Europa.

Bij ES (342 vóór, 270 tegen, 9 onthoudingen) hecht het Parlement zijn goedkeuring aan het voorstel.

°
° ° °

Jan Březina voert het woord over de verklaring van de Voorzitter.

Juridische mededeling - Privacybeleid