Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 20. mája 2010 - Štrasburg

6. Program schôdze
Doslovný zápis

Predseda vzhľadom na schôdzu Konferencie predsedov, ktorá sa konala ráno, navrhol, aby bolo hlasovanie o návrhoch uznesení predložených na ukončenie rozpravy o stratégii Európa 2020 odložené v súlade s článkom 140 rokovacieho poriadku na ďalšie rokovanie (bod 19 zápisnice zo dňa 5. 5. 2010).

Vystúpili títo poslanci: Joseph Daul v mene skupiny PPE za tento návrh a Martin Schulz v mene skupiny S&D a so súhlasom skupín Verts/ALE a GUE/NGL proti tomuto návrhu. Obaja rečníci sa tiež pripojili k vyhláseniu Predsedníctva o záplavách v strednej Európe.

Parlament návrh schválil EH (342 za, 270 proti, 9 sa zdržali).

°
° ° °

V rozprave vystúpil Jan Březina k vyhláseniu Predsedníctva.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia