Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2243(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0138/2010

Ingivna texter :

A7-0138/2010

Debatter :

PV 19/05/2010 - 10
CRE 19/05/2010 - 10

Omröstningar :

PV 20/05/2010 - 7.4
CRE 20/05/2010 - 7.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0189

Protokoll
Torsdagen den 20 maj 2010 - Strasbourg

7.4. Synergieffekterna av medel öronmärkta för forskning och innovation enligt förordning (EG) nr 1080/2006 avseende Europeiska regionala utvecklingsfonden och sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om hur synergieffekterna av medel öronmärkta för forskning och innovation enligt förordning (EG) nr 1080/2006 avseende Europeiska regionala utvecklingsfonden och sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling har utnyttjats i städer och regioner såväl som i medlemsstaterna och i unionen [2009/2243(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Lambert van Nistelrooij (A7-0138/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0189)

Inlägg:

(före omröstningen) Lambert van Nistelrooij för PPE-gruppen, som begärde omröstning med namnupprop. (begäran beaktades).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy