Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2235(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0129/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0129/2010

Συζήτηση :

PV 19/05/2010 - 10
CRE 19/05/2010 - 10

Ψηφοφορία :

PV 20/05/2010 - 7.6
CRE 20/05/2010 - 7.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0191

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 20 Μαΐου 2010 - Στρασβούργο

7.6. Συμβολή της πολιτικής για τη συνοχή στην επίτευξη των στόχων της Λισσαβώνας και των στόχων της ΕΕ για το 2020 (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Εκθεση σχετικά με τη συμβολή της πολιτικής συνοχής στην επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας και της ΕΕ2020 - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Ricardo Cortés Lastra (A7-0129/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0191)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου