Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 20 май 2010 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

7. Време за гласуване
Пълни стенографски протоколи

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


7.1. Осигуряване на единен пазар за потребителите и гражданите (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

7.2. Ново партньорство за модернизирането на университетите — диалог между университетите и бизнеса (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

7.3. Финансова помощ от Общността за извеждане от експлоатация на блокове 1—4 на АЕЦ „Козлодуй“: Програма „Козлодуй“ * (гласуване)

7.4. Прилагане на взаимодействието между средствата, предназначени за изследвания и иновации, в Регламент (ЕО) № 1080/2006 относно Европейския фонд за регионално развитие и в Седмата рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие в градовете и регионите, както и в държавите-членки и в Съюза (гласуване)

7.5. Дългосрочна устойчивост на публичните финанси за възстановяваща се икономика (гласуване)

7.6. Принос на политиката на сближаване към постигането на целите от Лисабон и на целите на стратегията „ЕС - 2020 г.“ (гласуване)

7.7. Съюз за Средиземноморието (гласуване)

7.8. Необходимостта от стратегия на ЕС за Южен Кавказ (гласуване)
Правна информация - Политика за поверителност