Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 20. mai 2010 - Strasbourg

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

7. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


7.1. Ühtse turu loomine tarbijatele ja kodanikele (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

7.2. Ülikoolide ja ettevõtjate dialoog kui uus partnerlus Euroopa ülikoolide moderniseerimiseks (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

7.3. Bulgaaria Kozloduy tuumaelektrijaama esimese kuni neljanda reaktori tegevuse lõpetamiseks antav ühenduse rahaline abi - „Kozloduy programm” * (hääletus)

7.4. Määrusega (EÜ) nr 1080/2006 (mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi) teadus- ja uuendustegevuseks ning teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse seitsmenda raamprogrammi raames teadusuuringuteks ja uuendustegevuseks eraldatud vahendite koostoime rakendamine (hääletus)

7.5. Riikide rahanduse pikaajaline jätkusuutlikkus majanduse elavnemise kontekstis (hääletus)

7.6. Ühtekuuluvuspoliitika panus Lissaboni strateegia ja ELi 2020. aasta strateegia eesmärkide saavutamisse (hääletus)

7.7. Vahemere Liit (hääletus)

7.8. Vajadus ELi Lõuna-Kaukaasia strateegia järele (hääletus)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika