Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 20 mei 2010 - Straatsburg

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

7. Stemmingen
Volledige verslagen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


7.1. Verwezenlijking van een interne markt voor consumenten en burgers (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

7.2. Dialoog tussen universiteiten en bedrijven: een nieuw partnerschap voor de modernisering van de Europese universiteiten (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

7.3. Financiële bijstand van de Gemeenschap voor de ontmanteling van de eenheden 1 tot en met 4 van de kerncentrale van Kozloduy in Bulgarije ("Het Kozloduy-programma") * (stemming)

7.4. Totstandbrenging van synergieën tussen voor onderzoek en innovatie bestemde fondsen in Verordening (EG) nr. 1080/2006 betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het zevende kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling (stemming)

7.5. Houdbaarheid op lange termijn van de overheidsfinanciën in de context van het economische herstel (stemming)

7.6. Bijdrage van het cohesiebeleid aan de verwezenlijking van de Lissabon en EU2020-doelstellingen (stemming)

7.7. Unie voor het Middellandse-Zeegebied (stemming)

7.8. Noodzaak van een EU-strategie voor de zuidelijke Kaukasus (stemming)
Juridische mededeling - Privacybeleid