Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 20 Μαΐου 2010 - Στρασβούργο

8. Αιτιολογήσεις ψήφου
CRE

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Louis Grech - A7-0132/2010
Peter Jahr

Έκθεση Pál Schmitt - A7-0108/2010
Miroslav Mikolášik

Έκθεση Rebecca Harms - A7-0142/2010

Seán Kelly και Sergej Kozlík

Έκθεση Liem Hoang Ngoc - A7-0147/2010

Peter van Dalen, Vicky Ford και Philip Claeys

Έκθεση Vincent Peillon - A7-0133/2010

Diane Dodds και Bernd Posselt

Έκθεση Evgeni Kirilov - A7-0123/2010

Tunne Kelam

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου