Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 20 mai 2010 - Strasbourg

8. Explicaţii privind votul
Stenograma

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Louis Grech - A7-0132/2010
Peter Jahr

Raport Pál Schmitt - A7-0108/2010
Miroslav Mikolášik

Raport Rebecca Harms - A7-0142/2010

Seán Kelly şi Sergej Kozlík

Raport Liem Hoang Ngoc - A7-0147/2010

Peter van Dalen, Vicky Ford şi Philip Claeys

Raport Vincent Peillon - A7-0133/2010

Diane Dodds şi Bernd Posselt

Raport Evgeni Kirilov - A7-0123/2010

Tunne Kelam

Aviz juridic - Politica de confidențialitate