Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 20 maj 2010 - Strasbourg

8. Röstförklaringar
CRE

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Louis Grech - A7-0132/2010
Peter Jahr

Betänkande Pál Schmitt - A7-0108/2010
Miroslav Mikolášik

Betänkande Rebecca Harms - A7-0142/2010

Seán Kelly och Sergej Kozlík

Betänkande Liem Hoang Ngoc - A7-0147/2010

Peter van Dalen, Vicky Ford och Philip Claeys

Betänkande Vincent Peillon - A7-0133/2010

Diane Dodds och Bernd Posselt

Betänkande Evgeni Kirilov - A7-0123/2010

Tunne Kelam

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy