Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2663(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0271/2010

Разисквания :

PV 20/05/2010 - 12.1
CRE 20/05/2010 - 12.1

Гласувания :

PV 20/05/2010 - 13.1
CRE 20/05/2010 - 13.1

Приети текстове :

P7_TA(2010)0194

Протокол
Четвъртък, 20 май 2010 г. - Страсбург

12.1. Свобода на религията в Пакистан
CRE

Предложения за резолюция B7-0271/2010, B7-0272/2010, B7-0273/2010, B7-0274/2010, B7-0275/2010, B7-0276/2010 и B7-0277/2010

Charles Tannock, Anneli Jäätteenmäki, Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Nicole Kiil-Nielsen и Joe Higgins представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Bernd Posselt, от името на групата PPE, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Tomasz Piotr Poręba, от името на групата ECR, Eva-Britt Svensson, от името на групата GUE/NGL, Bastiaan Belder, от името на групата EFD, Laima Liucija Andrikienė, Ryszard Czarnecki, Csaba Sógor, Zbigniew Ziobro и Martin Kastler.

По процедурата "catch the eye" се изказаха Michael Gahler, Heidi Hautala, Jacek Olgierd Kurski и Elena Băsescu.

Изказа се Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията ).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.1 от протокола от 20.5.2010.

Правна информация - Политика за поверителност