Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/2663(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0271/2010

Debatten :

PV 20/05/2010 - 12.1
CRE 20/05/2010 - 12.1

Stemmingen :

PV 20/05/2010 - 13.1
CRE 20/05/2010 - 13.1

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0194

Notulen
Donderdag 20 mei 2010 - Straatsburg

12.1. Godsdienstvrijheid in Pakistan
Volledige verslagen

Ontwerpresoluties B7-0271/2010, B7-0272/2010, B7-0273/2010, B7-0274/2010, B7-0275/2010, B7-0276/2010 en B7-0277/2010

Charles Tannock, Anneli Jäätteenmäki, Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Nicole Kiil-Nielsen en Joe Higgins lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Bernd Posselt, namens de PPE-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Tomasz Piotr Poręba, namens de ECR-Fractie, Eva-Britt Svensson, namens de GUE/NGL-Fractie, Bastiaan Belder, namens de EFD-Fractie, Laima Liucija Andrikienė, Ryszard Czarnecki, Csaba Sógor, Zbigniew Ziobro en Martin Kastler.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michael Gahler, Heidi Hautala, Jacek Olgierd Kurski en Elena Băsescu.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani (vice-voorzitter van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.1 van de notulen van 20.5.2010.

Juridische mededeling - Privacybeleid