Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/2663(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0271/2010

Debaty :

PV 20/05/2010 - 12.1
CRE 20/05/2010 - 12.1

Głosowanie :

PV 20/05/2010 - 13.1
CRE 20/05/2010 - 13.1

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0194

Protokół
Czwartek, 20 maja 2010 r. - Strasburg

12.1. Wolność wyznania w Pakistanie
Pełne sprawozdanie

Projekty rezolucji B7-0271/2010, B7-0272/2010, B7-0273/2010, B7-0274/2010, B7-0275/2010, B7-0276/2010 i B7-0277/2010

Charles Tannock, Anneli Jäätteenmäki, Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Nicole Kiil-Nielsen i Joe Higgins przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Bernd Posselt w imieniu grupy PPE, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Tomasz Piotr Poręba w imieniu grupy ECR, Eva-Britt Svensson w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD, Laima Liucija Andrikienė, Ryszard Czarnecki, Csaba Sógor, Zbigniew Ziobro i Martin Kastler.

Głos zabrali w ramach procedury pytań z sali: Michael Gahler, Heidi Hautala, Jacek Olgierd Kurski i Elena Băsescu.

Głos zabrał Antonio Tajani (wiceprzewodniczący Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.1 protokołu z dnia 20.5.2010.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności