Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2665(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0278/2010

Debatter :

PV 20/05/2010 - 12.2
CRE 20/05/2010 - 12.2

Omröstningar :

PV 20/05/2010 - 13.2

Antagna texter :

P7_TA(2010)0195

Protokoll
Torsdagen den 20 maj 2010 - Strasbourg

12.2. Situationen i Thailand (debatt)
CRE

Resolutionsförslag B7-0278/2010, B7-0279/2010, B7-0280/2010, B7-0281/2010, B7-0282/2010 och B7-0289/2010

Marietje Schaake, Cristian Dan Preda, Véronique De Keyser, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat och Adam Bielan redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Thomas Mann för PPE-gruppen, Corina Creţu för S&D-gruppen, Joe Higgins för GUE/NGL-gruppen, och Monica Luisa Macovei.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Miroslav Mikolášik, Jaroslav Paška och Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Talare: Antonio Tajani (kommissionens vice ordförande).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.2 i protokollet av den 20.5.2010.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy