Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2702(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0283/2010

Разисквания :

PV 20/05/2010 - 12.3
CRE 20/05/2010 - 12.3

Гласувания :

PV 20/05/2010 - 13.3

Приети текстове :

P7_TA(2010)0196

Протокол
Четвъртък, 20 май 2010 г. - Страсбург

12.3. Бирма
CRE

Предложения за резолюция B7-0283/2010, B7-0284/2010, B7-0285/2010, B7-0286/2010, B7-0287/2010, B7-0288/2010 и B7-0290/2010

Anneli Jäätteenmäki, Filip Kaczmarek, Véronique De Keyser, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat и Charles Tannock представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Elena Băsescu, от името на групата PPE, Ana Gomes, от името на групата S&D, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE.

По процедурата "catch the eye" се изказаха Cristian Dan Preda и Eija-Riitta Korhola.

Изказа се Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията ).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.3 от протокола от 20.5.2010.

Изказа се Thomas Mann, за да изрази желанието си за увеличаване на времето, предоставяно за процедурата "catch the eye" (Председателят приема това за сведение).

Правна информация - Политика за поверителност