Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/2702(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0283/2010

Debatten :

PV 20/05/2010 - 12.3
CRE 20/05/2010 - 12.3

Stemmingen :

PV 20/05/2010 - 13.3

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0196

Notulen
Donderdag 20 mei 2010 - Straatsburg

12.3. Birma
CRE

Ontwerpresoluties B7-0283/2010, B7-0284/2010, B7-0285/2010, B7-0286/2010, B7-0287/2010, B7-0288/2010 en B7-0290/2010

Anneli Jäätteenmäki, Filip Kaczmarek, Véronique De Keyser, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat en Charles Tannock lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Elena Băsescu, namens de PPE-Fractie, Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Cristian Dan Preda en Eija-Riitta Korhola.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani (vice-voorzitter van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.3 van de notulen van 20.5.2010.

Het woord wordt gevoerd door Thomas Mann, die vraagt meer spreektijd uit te trekken voor de "catch the eye"-procedure (de Voorzitter neemt hiervan kennis).

Juridische mededeling - Privacybeleid