Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 20. mai 2010 - Strasbourg

12. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 18.5.2010protokoll punkt 2.)


12.1. Usuvabadus Pakistanis

Resolutsiooni ettepanekud B7-0271/2010, B7-0272/2010, B7-0273/2010, B7-0274/2010, B7-0275/2010, B7-0276/2010 ja B7-0277/2010

Charles Tannock, Anneli Jäätteenmäki, Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Nicole Kiil-Nielsen ja Joe Higgins tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Bernd Posselt fraktsiooni PPE nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Tomasz Piotr Poręba fraktsiooni ECR nimel, Eva-Britt Svensson fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bastiaan Belder fraktsiooni EFD nimel, Laima Liucija Andrikienė, Ryszard Czarnecki, Csaba Sógor, Zbigniew Ziobro ja Martin Kastler.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna: Michael Gahler, Heidi Hautala, Jacek Olgierd Kurski ja Elena Băsescu..

Sõna võttis Antonio Tajani (komisjoni asepresident).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 20.5.2010protokoll punkt 13.1.


12.2. Olukord Tais (arutelu)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0278/2010, B7-0279/2010, B7-0280/2010, B7-0281/2010, B7-0282/2010 ja B7-0289/2010

Marietje Schaake, Cristian Dan Preda, Véronique De Keyser, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat ja Adam Bielan tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Thomas Mann fraktsiooni PPE nimel, Corina Creţu fraktsiooni S&D nimel, Joe Higgins fraktsiooni GUE/NGL nimel, ja Monica Luisa Macovei.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna: Miroslav Mikolášik, Jaroslav Paška ja Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Sõna võttis Antonio Tajani (komisjoni asepresident).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 20.5.2010protokoll punkt 13.2.


12.3. Birma

Resolutsiooni ettepanekud B7-0283/2010, B7-0284/2010, B7-0285/2010, B7-0286/2010, B7-0287/2010, B7-0288/2010 ja B7-0290/2010

Anneli Jäätteenmäki, Filip Kaczmarek, Véronique De Keyser, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat ja Charles Tannock tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Elena Băsescu fraktsiooni PPE nimel, Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna: Cristian Dan Preda ja Eija-Riitta Korhola.

Sõna võttis Antonio Tajani (komisjoni asepresident).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 20.5.2010protokoll punkt 13.3.

Sõna võttis Thomas Mann, kes soovis eelneva registreerimiseta sõnavõttude puhul kõneaja pikendamist (istungi juhataja võttis selle teadmiseks).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika