Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 20. toukokuuta 2010 - Strasbourg

12. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 18.5.2010, kohta 2)


12.1. Uskonnonvapaus Pakistanissa

Päätöslauselmaesitykset B7-0271/2010, B7-0272/2010, B7-0273/2010, B7-0274/2010, B7-0275/2010, B7-0276/2010 ja B7-0277/2010

Charles Tannock, Anneli Jäätteenmäki, Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Nicole Kiil-Nielsen ja Joe Higgins esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Bernd Posselt PPE-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Tomasz Piotr Poręba ECR-ryhmän puolesta, Eva-Britt Svensson GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder EFD-ryhmän puolesta, Laima Liucija Andrikienė, Ryszard Czarnecki, Csaba Sógor, Zbigniew Ziobro ja Martin Kastler.

Seuraavat jäsenet käyttivät puheenvuoron "catch the eye" -menettelyn mukaisesti Michael Gahler, Heidi Hautala, Jacek Olgierd Kurski ja Elena Băsescu.

Antonio Tajani (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.5.2010, kohta 13.1.


12.2. Thaimaan tilanne (keskustelu)

Päätöslauselmaesitykset B7-0278/2010, B7-0279/2010, B7-0280/2010, B7-0281/2010, B7-0282/2010 ja B7-0289/2010

Marietje Schaake, Cristian Dan Preda, Véronique De Keyser, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat ja Adam Bielan esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Thomas Mann PPE-ryhmän puolesta, Corina Creţu S&D-ryhmän puolesta, Joe Higgins GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Monica Luisa Macovei.

Seuraavat jäsenet käyttivät puheenvuoron "catch the eye" -menettelyn mukaisesti Miroslav Mikolášik, Jaroslav Paška ja Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Antonio Tajani (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.5.2010, kohta 13.2.


12.3. Burma

Päätöslauselmaesitykset B7-0283/2010, B7-0284/2010, B7-0285/2010, B7-0286/2010, B7-0287/2010, B7-0288/2010 ja B7-0290/2010

Anneli Jäätteenmäki, Filip Kaczmarek, Véronique De Keyser, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat ja Charles Tannock esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Elena Băsescu PPE-ryhmän puolesta, Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Seuraavat jäsenet käyttivät puheenvuoron "catch the eye" -menettelyn mukaisesti Cristian Dan Preda ja Eija-Riitta Korhola.

Antonio Tajani (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.5.2010, kohta 13.3.

Thomas Mann käytti puheenvuoron ja pyysi "catch the eye"-menettelylle varatun ajan pidentämistä (puhemies merkitsi asian muistiin).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö