Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2010 m. gegužės 20 d. - Strasbūras

12.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimus ir autorius žiūrėti punktas 2 protokolo 18.5.2010)


12.1. Religijos laisvė Pakistane

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0271/2010, B7-0272/2010, B7-0273/2010, B7-0274/2010, B7-0275/2010, B7-0276/2010 ir B7-0277/2010

Charles Tannock, Anneli Jäätteenmäki, Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Nicole Kiil-Nielsen ir Joe Higgins pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijos.

Kalbėjo: Bernd Posselt PPE frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Tomasz Piotr Poręba ECR frakcijos vardu, Eva-Britt Svensson GUE/NGL frakcijos vardu, Bastiaan Belder EFD frakcijos vardu, Laima Liucija Andrikienė, Ryszard Czarnecki, Csaba Sógor, Zbigniew Ziobro ir Martin Kastler.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michael Gahler, Heidi Hautala, Jacek Olgierd Kurski ir Elena Băsescu.

Kalbėjo Antonio Tajani (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 13.1 protokolo 20.5.2010.


12.2. Padėtis Tailande (diskusijos)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0278/2010, B7-0279/2010, B7-0280/2010, B7-0281/2010, B7-0282/2010 ir B7-0289/2010

Marietje Schaake, Cristian Dan Preda, Véronique De Keyser, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat ir Adam Bielan pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijos.

Kalbėjo: Thomas Mann PPE frakcijos vardu, Corina Creţu S&D frakcijos vardu, Joe Higgins GUE/NGL frakcijos vardu, ir Monica Luisa Macovei.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Miroslav Mikolášik, Jaroslav Paška ir Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Kalbėjo Antonio Tajani (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 13.2 protokolo 20.5.2010.


12.3. Birma

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0283/2010, B7-0284/2010, B7-0285/2010, B7-0286/2010, B7-0287/2010, B7-0288/2010 ir B7-0290/2010

Anneli Jäätteenmäki, Filip Kaczmarek, Véronique De Keyser, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat ir Charles Tannock pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijos.

Kalbėjo: Elena Băsescu PPE frakcijos vardu, Ana Gomes S&D frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Cristian Dan Preda ir Eija-Riitta Korhola.

Kalbėjo Antonio Tajani (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 13.3 protokolo 20.5.2010.

Kalbėjo Thomas Mann – jis paprašė pratęsti pagal procedūrą „prašau žodžio“ skirto kalbėjimo laiką (Pirmininkė į tai atsižvelgė).

Teisinė informacija - Privatumo politika