Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2010. gada 20. maijs - Strasbūra

12. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūcijas priekšlikumu virsraksti un to autori ir norādīti 2010. gada 18. maija 2. punktā.)


12.1. Reliģijas brīvība Pakistānā

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0271/2010, B7-0272/2010, B7-0273/2010, B7-0274/2010, B7-0275/2010, B7-0276/2010 un B7-0277/2010.

Charles Tannock, Anneli Jäätteenmäki, Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Nicole Kiil-Nielsen un Joe Higgins iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumiem.

Uzstājās Bernd Posselt PPE grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Tomasz Piotr Poręba ECR grupas vārdā, Eva-Britt Svensson GUE/NGL grupas vārdā, Bastiaan Belder EFD grupas vārdā, Laima Liucija Andrikienė, Ryszard Czarnecki, Csaba Sógor, Zbigniew Ziobro un Martin Kastler.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michael Gahler, Heidi Hautala, Jacek Olgierd Kurski un Elena Băsescu.

Uzstājās Antonio Tajani (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010 gada 20. maija protokola 13.1. punkts.


12.2. Stāvoklis Taizemē (debates)

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0278/2010, B7-0279/2010, B7-0280/2010, B7-0281/2010, B7-0282/2010 un B7-0289/2010.

Marietje Schaake, Cristian Dan Preda, Véronique De Keyser, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat un Adam Bielan iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumiem.

Uzstājās Thomas Mann PPE grupas vārdā, Corina Creţu S&D grupas vārdā, Joe Higgins GUE/NGL grupas vārdā un Monica Luisa Macovei.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Miroslav Mikolášik, Jaroslav Paška un Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Uzstājās Antonio Tajani (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010 gada 20. maija protokola 13.2. punkts.


12.3. Birma

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0283/2010, B7-0284/2010, B7-0285/2010, B7-0286/2010, B7-0287/2010, B7-0288/2010 un B7-0290/2010.

Anneli Jäätteenmäki, Filip Kaczmarek, Véronique De Keyser, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat un Charles Tannock iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumiem.

Uzstājās Elena Băsescu PPE grupas vārdā, Ana Gomes S&D grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Cristian Dan Preda un Eija-Riitta Korhola.

Uzstājās Antonio Tajani (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010 gada 20. maija protokola 13.3. punkts.

Uzstājās Thomas Mann, kurš lūdza pagarināt uzstāšanās laiku, kas atvēlēts brīvā mikrofona procedūrai (sēdes vadītāja to pieņēma zināšanai).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika