Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2663(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0271/2010

Rozpravy :

PV 20/05/2010 - 12.1
CRE 20/05/2010 - 12.1

Hlasování :

PV 20/05/2010 - 13.1
CRE 20/05/2010 - 13.1

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0194

Zápis
Čtvrtek, 20. května 2010 - Štrasburk

13.1. Svoboda náboženského vyznání v Pákistánu (hlasování)
Doslovné záznamy

Návrhy usnesení B7-0271/2010, B7-0272/2010, B7-0273/2010, B7-0274/2010, B7-0275/2010, B7-0276/2010 a B7-0277/2010

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0271/2010

(nahrazující B7-0271/2010, B7-0272/2010, B7-0273/2010, B7-0274/2010, B7-0275/2010 a B7-0276/2010):

předložen těmito poslanci:

Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Anna Záborská, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, László Tőkés, Tadeusz Zwiefka, Martin Kastler a Thomas Mann za skupinu PPE,
Véronique De Keyser, Adrian Severin, Hannes Swoboda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg a Richard Howitt za skupinu S&D,
Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Anneli Jäätteenmäki, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez a Kristiina Ojuland za skupinu ALDE,
Jean Lambert a Nicole Kiil-Nielsen za skupinu Verts/ALE,
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Peter van Dalen a Ryszard Antoni Legutko za skupinu ECR,
Fiorello Provera a Oreste Rossi za skupinu EFD.

přijat (P7_TA(2010)0194)

(Návrh usnesení B7-0277/2010 se nebere v potaz.)

Vystoupení

(před hlasováním) Bernd Posselt předložil ústní PN, kterým se nahrazuje bod 13; tento PN byl vzat v potaz.

Právní upozornění - Ochrana soukromí