Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2663(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0271/2010

Forhandlinger :

PV 20/05/2010 - 12.1
CRE 20/05/2010 - 12.1

Afstemninger :

PV 20/05/2010 - 13.1
CRE 20/05/2010 - 13.1

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0194

Protokol
Torsdag den 20. maj 2010 - Strasbourg

13.1. Religionsfrihed i Pakistan (afstemning)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Forslag til beslutning B7-0271/2010, B7-0272/2010, B7-0273/2010, B7-0274/2010, B7-0275/2010, B7-0276/2010 og B7-0277/2010

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0271/2010

(erstatter B7-0271/2010, B7-0272/2010, B7-0273/2010, B7-0274/2010, B7-0275/2010 og B7-0276/2010):

stillet af:

Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Anna Záborská, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, László Tőkés, Tadeusz Zwiefka, Martin Kastler og Thomas Mann for PPE-Gruppen,
Véronique De Keyser, Adrian Severin, Hannes Swoboda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg og Richard Howitt for S&D-Gruppen,
Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Anneli Jäätteenmäki, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez og Kristiina Ojuland for ALDE-Gruppen,
Jean Lambert og Nicole Kiil-Nielsen for Verts/ALE-Gruppen,
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Peter van Dalen og Ryszard Antoni Legutko for ECR-Gruppen,
Fiorello Provera og Oreste Rossi for EFD-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2010)0194)

(Forslag til beslutning B7-0277/2010 bortfaldt).

Talere

(inden afstemningen) Bernd Posselt havde stillet et mundtligt ændringsforslag om at udskifte punkt 13, hvilket var blevet godtaget.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik