Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/2663(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0271/2010

Debatten :

PV 20/05/2010 - 12.1
CRE 20/05/2010 - 12.1

Stemmingen :

PV 20/05/2010 - 13.1
CRE 20/05/2010 - 13.1

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0194

Notulen
Donderdag 20 mei 2010 - Straatsburg

13.1. Godsdienstvrijheid in Pakistan (stemming)
CRE

Ontwerpresoluties B7-0271/2010, B7-0272/2010, B7-0273/2010, B7-0274/2010, B7-0275/2010, B7-0276/2010 en B7-0277/2010

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0271/2010

(ter vervanging van B7-0271/2010, B7-0272/2010, B7-0273/2010, B7-0274/2010, B7-0275/2010 en B7-0276/2010):

ingediend door de volgende leden:

Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Anna Záborská, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, László Tőkés, Tadeusz Zwiefka, Martin Kastler en Thomas Mann, namens de PPE-Fractie,
Véronique De Keyser, Adrian Severin, Hannes Swoboda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg en Richard Howitt, namens de S&D-Fractie,
Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Anneli Jäätteenmäki, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez en Kristiina Ojuland, namens de ALDE-Fractie,
Jean Lambert en Nicole Kiil-Nielsen, namens de Verts/ALE-Fractie,
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Peter van Dalen en Ryszard Antoni Legutko, namens de ECR-Fractie,
Fiorello Provera en Oreste Rossi, namens de EFD-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2010)0194)

(Ontwerpresolutie B7-0277/2010 komt te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

(vóór de stemming) Bernd Posselt om een mondeling amendement in te dienen strekkende tot vervanging van paragraaf 13, dat in aanmerking werd genomen.

Juridische mededeling - Privacybeleid