Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/2663(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0271/2010

Debaty :

PV 20/05/2010 - 12.1
CRE 20/05/2010 - 12.1

Głosowanie :

PV 20/05/2010 - 13.1
CRE 20/05/2010 - 13.1

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0194

Protokół
Czwartek, 20 maja 2010 r. - Strasburg

13.1. Wolność wyznania w Pakistanie (głosowanie)
Pełne sprawozdanie

Projekty rezolucji B7-0271/2010, B7-0272/2010, B7-0273/2010, B7-0274/2010, B7-0275/2010, B7-0276/2010 i B7-0277/2010

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0271/2010

(zastępujący B7-0271/2010, B7-0272/2010, B7-0273/2010, B7-0274/2010, B7-0275/2010 i B7-0276/2010):

złożony przez następujących posłów:

Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Anna Záborská, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, László Tőkés, Tadeusz Zwiefka, Martin Kastler i Thomas Mann w imieniu grupy PPE,
Véronique De Keyser, Adrian Severin, Hannes Swoboda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg i Richard Howitt w imieniu grupy S&D,
Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Anneli Jäätteenmäki, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez i Kristiina Ojuland w imieniu grupy ALDE,
Jean Lambert i Nicole Kiil-Nielsen w imieniu grupy Verts/ALE,
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Peter van Dalen i Ryszard Antoni Legutko w imieniu grupy ECR,
Fiorello Provera i Oreste Rossi w imieniu grupy EFD

Przyjęto (P7_TA(2010)0194)

(Projekt rezolucji B7-0277/2010 stał się bezprzedmiotowy.)

Wystąpienia

(przed głosowaniem) Bernd Posselt zgłosił poprawkę ustną dotyczącą zastąpienia ust. 13; poprawka została przyjęta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności