Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/2663(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0271/2010

Dezbateri :

PV 20/05/2010 - 12.1
CRE 20/05/2010 - 12.1

Voturi :

PV 20/05/2010 - 13.1
CRE 20/05/2010 - 13.1

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0194

Proces-verbal
Joi, 20 mai 2010 - Strasbourg

13.1. Libertatea religioasă în Pakistan (vot)
CRE

Propuneri de rezoluţii B7-0271/2010, B7-0272/2010, B7-0273/2010, B7-0274/2010, B7-0275/2010, B7-0276/2010 şi B7-0277/2010

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0271/2010

(care înlocuieşte B7-0271/2010, B7-0272/2010, B7-0273/2010, B7-0274/2010, B7-0275/2010 şi B7-0276/2010):

depusă de următorii deputaţi:

Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Anna Záborská, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, László Tőkés, Tadeusz Zwiefka, Martin Kastler şi Thomas Mann, în numele Grupului PPE,
Véronique De Keyser, Adrian Severin, Hannes Swoboda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg şi Richard Howitt, în numele Grupului S&D,
Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Anneli Jäätteenmäki, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez şi Kristiina Ojuland, în numele Grupului ALDE,
Jean Lambert şi Nicole Kiil-Nielsen, în numele Grupului Verts/ALE,
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Peter van Dalen şi Ryszard Antoni Legutko, în numele Grupului ECR,
Fiorello Provera şi Oreste Rossi, în numele Grupului EFD

Adoptat (P7_TA(2010)0194)

(Propunerea de rezoluţie B7-0277/2010 a devenit caducă.)

Intervenţii

(înaintea votării) Bernd Posselt a propus un amendament oral care să înlocuiască punctul 13, care a fost reţinut.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate