Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2663(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0271/2010

Rozpravy :

PV 20/05/2010 - 12.1
CRE 20/05/2010 - 12.1

Hlasovanie :

PV 20/05/2010 - 13.1
CRE 20/05/2010 - 13.1

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0194

Zápisnica
Štvrtok, 20. mája 2010 - Štrasburg

13.1. Sloboda náboženstva v Pakistane (hlasovanie)
Doslovný zápis

Návrhy uznesenia B7-0271/2010, B7-0272/2010, B7-0273/2010, B7-0274/2010, B7-0275/2010, B7-0276/2010 a B7-0277/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0271/2010

(nahrádzajúci B7-0271/2010, B7-0272/2010, B7-0273/2010, B7-0274/2010, B7-0275/2010 a B7-0276/2010):

podaný týmito poslancami:

Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Anna Záborská, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, László Tőkés, Tadeusz Zwiefka, Martin Kastler a Thomas Mann v mene skupiny PPE,
Véronique De Keyser, Adrian Severin, Hannes Swoboda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg a Richard Howitt v mene skupiny S&D,
Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Anneli Jäätteenmäki, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez a Kristiina Ojuland v mene skupiny ALDE,
Jean Lambert a Nicole Kiil-Nielsen v mene skupiny Verts/ALE,
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Peter van Dalen a Ryszard Antoni Legutko v mene skupiny ECR,
Fiorello Provera a Oreste Rossi v mene skupiny EFD.

Prijatý (P7 TA-PROV(2010)0194)

(Návrh uznesenia B7-0277/2010 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpenia:

(pred hlasovaním) Bernd Posselt predniesol ústny PDN s cieľom nahradiť odsek 13, ktorý bol schválený.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia