Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2665(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0278/2010

Rozpravy :

PV 20/05/2010 - 12.2
CRE 20/05/2010 - 12.2

Hlasování :

PV 20/05/2010 - 13.2

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0195

Zápis
Čtvrtek, 20. května 2010 - Štrasburk

13.2. Situace v Thajsku (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0278/2010, B7-0279/2010, B7-0280/2010, B7-0281/2010, B7-0282/2010 a B7-0289/2010

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0278/2010

(nahrazující B7-0278/2010, B7-0279/2010, B7-0280/2010, B7-0281/2010 a B7-0289/2010):

předložen těmito poslanci:

Cristian Dan Preda, Ioannis Kasoulides, Mario Mauro, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, László Tőkés a Thomas Mann za skupinu PPE,
Véronique De Keyser a Marc Tarabella za skupinu S&D,
Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez a Ramon Tremosa i Balcells za skupinu ALDE,
Barbara Lochbihler a Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE,
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Julie Girling, Zbigniew Ziobro, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Czarnecki a Edvard Kožušník za skupinu ECR,
Fiorello Provera, Juozas Imbrasas a Lorenzo Fontana za skupinu EFD.

přijat (P7_TA(2010)0195)

(Návrh usnesení B7-0282/2010 se nebere v potaz.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí