Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/2665(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0278/2010

Arutelud :

PV 20/05/2010 - 12.2
CRE 20/05/2010 - 12.2

Hääletused :

PV 20/05/2010 - 13.2

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0195

Protokoll
Neljapäev, 20. mai 2010 - Strasbourg

13.2. Olukord Tais (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0278/2010, B7-0279/2010, B7-0280/2010, B7-0281/2010, B7-0282/2010 ja B7-0289/2010

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 10)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0278/2010

(asendades B7-0278/2010, B7-0279/2010, B7-0280/2010, B7-0281/2010 ja B7-0289/2010),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Cristian Dan Preda, Ioannis Kasoulides, Mario Mauro, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, László Tőkés ja Thomas Mann fraktsiooni PPE nimel,
Véronique De Keyser ja Marc Tarabella fraktsiooni S&D nimel,
Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez ja Ramon Tremosa i Balcells fraktsiooni ALDE nimel,
Barbara Lochbihler ja Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel,
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Julie Girling, Zbigniew Ziobro, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Czarnecki ja Edvard Kožušník fraktsiooni ECR nimel,
Fiorello Provera, Juozas Imbrasas ja Lorenzo Fontana fraktsiooni EFD nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2010)0195)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0282/2010 muutus kehtetuks.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika