Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2665(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0278/2010

Keskustelut :

PV 20/05/2010 - 12.2
CRE 20/05/2010 - 12.2

Äänestykset :

PV 20/05/2010 - 13.2

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0195

Pöytäkirja
Torstai 20. toukokuuta 2010 - Strasbourg

13.2. Thaimaan tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0278/2010, B7-0279/2010, B7-0280/2010, B7-0281/2010, B7-0282/2010 ja B7-0289/2010

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0278/2010

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0278/2010, B7-0279/2010, B7-0280/2010, B7-0281/2010 ja B7-0289/2010)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Cristian Dan Preda, Ioannis Kasoulides, Mario Mauro, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, László Tőkés ja Thomas Mann PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser ja Marc Tarabella S&D-ryhmän puolesta
Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez ja Ramon Tremosa i Balcells ALDE-ryhmän puolesta
Barbara Lochbihler ja Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Julie Girling, Zbigniew Ziobro, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Czarnecki ja Edvard Kožušník ECR-ryhmän puolesta
Fiorello Provera, Juozas Imbrasas ja Lorenzo Fontana EFD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0195)

(Päätöslauselmaesitys B7-0282/2010 raukesi.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö