Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2665(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0278/2010

Rozpravy :

PV 20/05/2010 - 12.2
CRE 20/05/2010 - 12.2

Hlasovanie :

PV 20/05/2010 - 13.2

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0195

Zápisnica
Štvrtok, 20. mája 2010 - Štrasburg

13.2. Situácia v Thajsku (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0278/2010, B7-0279/2010, B7-0280/2010, B7-0281/2010, B7-0282/2010 a B7-0289/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0278/2010

(nahrádzajúci B7-0278/2010, B7-0279/2010, B7-0280/2010, B7-0281/2010 a B7-0289/2010):

podaný týmito poslancami:

Cristian Dan Preda, Ioannis Kasoulides, Mario Mauro, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, László Tőkés a Thomas Mann v mene skupiny PPE,
Véronique De Keyser a Marc Tarabella v mene skupiny S&D,
Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez a Ramon Tremosa i Balcells v mene skupiny ALDE,
Barbara Lochbihler a Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE,
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Julie Girling, Zbigniew Ziobro, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Czarnecki a Edvard Kožušník v mene skupiny ECR,
Fiorello Provera, Juozas Imbrasas a Lorenzo Fontana v mene skupiny EFD.

Prijatý (P7 TA-PROV(2010)0195)

(Návrh uznesenia B7-0282/2010 sa stal bezpredmetným.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia