Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2665(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0278/2010

Debatter :

PV 20/05/2010 - 12.2
CRE 20/05/2010 - 12.2

Omröstningar :

PV 20/05/2010 - 13.2

Antagna texter :

P7_TA(2010)0195

Protokoll
Torsdagen den 20 maj 2010 - Strasbourg

13.2. Situationen i Thailand (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0278/2010, B7-0279/2010, B7-0280/2010, B7-0281/2010, B7-0282/2010 och B7-0289/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0278/2010

(ersätter B7-0278/2010, B7-0279/2010, B7-0280/2010, B7-0281/2010 och B7-0289/2010):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, Ioannis Kasoulides, Mario Mauro, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, László Tőkés och Thomas Mann för PPE-gruppen,
Véronique De Keyser och Marc Tarabella för S&D-gruppen,
Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez och Ramon Tremosa i Balcells för ALDE-gruppen,
Barbara Lochbihler och Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen,
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Julie Girling, Zbigniew Ziobro, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Czarnecki och Edvard Kožušník för ECR-gruppen,
Fiorello Provera, Juozas Imbrasas och Lorenzo Fontana för EFD-gruppen.

Antogs (P7_TA(2010)0195)

(Resolutionsförslag B7-0282/2010 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy