Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Čtvrtek, 20. května 2010 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Evropa 2020 (předložené návrhy usnesení)
 3.Unie pro Středomoří (rozprava)
 4.Potřeba vypracovat strategii EU pro oblast jižního Kavkazu (rozprava)
 5.Prohlášení předsednictví
 6.Pořad jednání
 7.Hlasování
  
7.1.Vytvoření jednotného trhu pro spotřebitele a občany (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.2.Dialog mezi univerzitami a podniky: nové partnerství pro modernizaci evropských univerzit (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.3.Finanční pomoc Společenství v souvislosti s vyřazováním bloků 1 až 4 jaderné elektrárny Kozloduj v Bulharsku z provozu – „Program Kozloduj“ * (hlasování)
  
7.4.Provádění součinnosti fondů na podporu výzkumu a inovace v nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a sedmého rámcového programu pro výzkum a rozvoj (hlasování)
  
7.5.Dlouhodobá udržitelnost veřejných financí pro hospodářské oživení (hlasování)
  
7.6.Příspěvek politiky soudržnosti k dosahování cílů Lisabonské strategie a strategie EU 2020 (hlasování)
  
7.7.Unie pro Středomoří (hlasování)
  
7.8.Potřeba vypracovat strategii EU pro oblast jižního Kavkazu (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Postoj Rady v 1. čtení
 11.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 12.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  
12.1.Svoboda náboženského vyznání v Pákistánu
  
12.2.Situace v Thajsku (rozprava)
  
12.3.Barma
 13.Hlasování
  
13.1.Svoboda náboženského vyznání v Pákistánu (hlasování)
  
13.2.Situace v Thajsku (hlasování)
  
13.3.Barma (hlasování)
 14.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 15.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 16.Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 123 jednacího řádu)
 17.Předání textů přijatých během zasedání
 18.Termíny příštích zasedání
 19.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (184 kb) Prezenční listina (56 kb)    Výsledek jmenovitých hlasování (1244 kb) 
 
Zápis (128 kb) Prezenční listina (23 kb) Výsledky hlasování (380 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (605 kb) 
 
Zápis (218 kb) Prezenční listina (63 kb) Výsledky hlasování (600 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (703 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí