Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Neljapäev, 20. mai 2010 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Euroopa 2020 (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 3.Vahemere Liit (arutelu)
 4.Vajadus ELi Lõuna-Kaukaasia strateegia järele (arutelu)
 5.Presidentuuri avaldus
 6.Päevakord
 7.Hääletused
  
7.1.Ühtse turu loomine tarbijatele ja kodanikele (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.2.Ülikoolide ja ettevõtjate dialoog kui uus partnerlus Euroopa ülikoolide moderniseerimiseks (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.3.Bulgaaria Kozloduy tuumaelektrijaama esimese kuni neljanda reaktori tegevuse lõpetamiseks antav ühenduse rahaline abi - „Kozloduy programm” * (hääletus)
  
7.4.Määrusega (EÜ) nr 1080/2006 (mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi) teadus- ja uuendustegevuseks ning teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse seitsmenda raamprogrammi raames teadusuuringuteks ja uuendustegevuseks eraldatud vahendite koostoime rakendamine (hääletus)
  
7.5.Riikide rahanduse pikaajaline jätkusuutlikkus majanduse elavnemise kontekstis (hääletus)
  
7.6.Ühtekuuluvuspoliitika panus Lissaboni strateegia ja ELi 2020. aasta strateegia eesmärkide saavutamisse (hääletus)
  
7.7.Vahemere Liit (hääletus)
  
7.8.Vajadus ELi Lõuna-Kaukaasia strateegia järele (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Nõukogu esimese lugemise seisukoht
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
12.1.Usuvabadus Pakistanis
  
12.2.Olukord Tais (arutelu)
  
12.3.Birma
 13.Hääletused
  
13.1.Usuvabadus Pakistanis (hääletus)
  
13.2.Olukord Tais (hääletus)
  
13.3.Birma (hääletus)
 14.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 15.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 16.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123)
 17.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 18.Järgmiste istungite ajakava
 19.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (179 kb) Kohalolijate nimekiri (56 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (1244 kb) 
 
Protokoll (128 kb) Kohalolijate nimekiri (23 kb) Hääletuste tulemused (325 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (931 kb) 
 
Protokoll (220 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) Hääletuste tulemused (467 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (855 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika