Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Torstai 20. toukokuuta 2010 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Eurooppa 2020 (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Välimeren unioni (keskustelu)
 4.Etelä-Kaukasiaa koskevan EU:n strategian tarpeellisuus (keskustelu)
 5.Puhemiehen julkilausuma
 6.Esityslista
 7.Äänestykset
  
7.1.Kuluttajille ja kansalaisille tarkoitetut yhtenäismarkkinat (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
7.2.Korkeakoulujen ja yritysten välinen vuoropuhelu: uusi kumppanuus Euroopan korkeakoulujen nykyaikaistamiseksi (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
7.3.Yhteisön rahoitustuki Bulgariassa sijaitsevan Kozloduyn ydinvoimalan yksiköiden 1–4 poistamiselle käytöstä - ”Kozloduy-ohjelma” * (äänestys)
  
7.4.Euroopan aluekehitysrahastosta annetussa asetuksessa (EY) N:o 1080/2006 tutkimukseen ja innovointiin osoitettujen varojen sekä seitsemännen tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen puiteohjelman välisen synergian aikaansaaminen (äänestys)
  
7.5.Julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyys elpyvässä taloudessa (äänestys)
  
7.6.Koheesiopolitiikan osuus Lissabonin ja EU 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamisessa (äänestys)
  
7.7.Välimeren unioni (äänestys)
  
7.8.Etelä-Kaukasiaa koskevan EU:n strategian tarpeellisuus (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  
12.1.Uskonnonvapaus Pakistanissa
  
12.2.Thaimaan tilanne (keskustelu)
  
12.3.Burma
 13.Äänestykset
  
13.1.Uskonnonvapaus Pakistanissa (äänestys)
  
13.2.Thaimaan tilanne (äänestys)
  
13.3.Burma (äänestys)
 14.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 15.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 16.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artikla)
 17.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 18.Seuraavien istuntojen aikataulu
 19.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (183 kb) Läsnäololista (56 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (1244 kb) 
 
Pöytäkirja (133 kb) Läsnäololista (23 kb) Äänestysten tulokset (321 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (937 kb) 
 
Pöytäkirja (214 kb) Läsnäololista (62 kb) Äänestysten tulokset (479 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (856 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö