Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Donderdag 20 mei 2010 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Europa 2020 (ingediende ontwerpresoluties)
 3.Unie voor het Middellandse-Zeegebied (debat)
 4.Noodzaak van een EU-strategie voor de zuidelijke Kaukasus (debat)
 5.Verklaring van de Voorzitter
 6.Agenda
 7.Stemmingen
  7.1.Verwezenlijking van een interne markt voor consumenten en burgers (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  7.2.Dialoog tussen universiteiten en bedrijven: een nieuw partnerschap voor de modernisering van de Europese universiteiten (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  7.3.Financiële bijstand van de Gemeenschap voor de ontmanteling van de eenheden 1 tot en met 4 van de kerncentrale van Kozloduy in Bulgarije ("Het Kozloduy-programma") * (stemming)
  7.4.Totstandbrenging van synergieën tussen voor onderzoek en innovatie bestemde fondsen in Verordening (EG) nr. 1080/2006 betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het zevende kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling (stemming)
  7.5.Houdbaarheid op lange termijn van de overheidsfinanciën in de context van het economische herstel (stemming)
  7.6.Bijdrage van het cohesiebeleid aan de verwezenlijking van de Lissabon en EU2020-doelstellingen (stemming)
  7.7.Unie voor het Middellandse-Zeegebied (stemming)
  7.8.Noodzaak van een EU-strategie voor de zuidelijke Kaukasus (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Standpunt van de Raad in eerste lezing
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  12.1.Godsdienstvrijheid in Pakistan
  12.2.Situatie in Thailand (debat)
  12.3.Birma
 13.Stemmingen
  13.1.Godsdienstvrijheid in Pakistan (stemming)
  13.2.Situatie in Thailand (stemming)
  13.3.Birma (stemming)
 14.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 15.Besluiten inzake bepaalde documenten
 16.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement)
 17.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 18.Rooster van de volgende vergaderingen
 19.Onderbreking van de zitting
 Presentielijst
Notulen (182 kb) Presentielijst (56 kb)    Hoofdelijke stemming (1244 kb) 
 
Notulen (134 kb) Presentielijst (23 kb) Uitslag van de stemming (322 kb) Hoofdelijke stemming (934 kb) 
 
Notulen (224 kb) Presentielijst (62 kb) Uitslag van de stemming (273 kb) Hoofdelijke stemming (918 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid