Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Joi, 20 mai 2010 - Strasbourg
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Europa 2020 (propuneri de rezoluţie depuse)
 3.Uniunea pentru Mediterana (dezbatere)
 4.Necesitatea unei strategii UE pentru Caucazul de Sud (dezbatere)
 5.Declaraţia Preşedintelui
 6.Ordinea de zi
 7.Votare
  
7.1.Oferirea unei pieţe unice pentru consumatori şi cetăţeni (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.2.Dialogul dintre universități şi mediul de afaceri: un nou parteneriat pentru modernizarea universităților europene (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.3.Asistența financiară comunitară pentru dezafectarea unităților 1-4 ale centralei nucleare de la Kozlodui (Bulgaria) „Programul Kozlodui” * (vot)
  
7.4.Executarea fondurilor alocate sinergiilor în domeniul cercetării şi inovării, cuprinse în Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi în cel de-al şaptelea Program-cadru pentru cercetare şi dezvoltare în orașe și regiuni, precum și în statele membre și în Uniune (vot)
  
7.5.Sustenabilitatea pe termen lung a finanțelor publice pentru o economie în redresare (vot)
  
7.6.Contribuţia politicii de coeziune la realizarea obiectivelor de la Lisabona şi a obiectivelor UE 2020 (vot)
  
7.7.Uniunea pentru Mediterana (vot)
  
7.8.Necesitatea unei strategii UE pentru Caucazul de Sud (vot)
 8.Explicaţii privind votul
 9.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 10.Poziţia Consiliului în prima lectură
 11.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 12.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)
  
12.1.Libertatea religioasă în Pakistan
  
12.2.Situaţia din Thailanda (dezbatere)
  
12.3.Birmania
 13.Votare
  
13.1.Libertatea religioasă în Pakistan (vot)
  
13.2.Situaţia din Thailanda (vot)
  
13.3.Birmania (vot)
 14.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 15.Decizii privind anumite documente
 16.Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură)
 17.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe
 18.Calendarul următoarelor şedinţe
 19.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (184 kb) Listă de prezență (56 kb)    Rezultatul votului prin apel nominal (1244 kb) 
 
Proces-verbal (137 kb) Listă de prezență (23 kb) Rezultatele voturilor (337 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (938 kb) 
 
Proces-verbal (219 kb) Listă de prezență (63 kb) Rezultatele voturilor (553 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (920 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate