Indiċi 
Minuti
PDF 230kWORD 134k
Il-Ħamis, 20 ta' Mejju 2010 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-Seduta
 2.Ewropa 2020 (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Unjoni għall-Mediterran (dibattitu)
 4.Il-ħtieġa ta' strateġija Ewropea għall-Kawkasu tan-Nofsinhar (dibattitu)
 5.Dikjarazzjoni tal-President
 6.Aġenda
 7.Ħin tal-votazzjonijiet
  
7.1.Ir-realizzazzjoni ta’ suq uniku għall-konsumaturi u ċ-ċittadini (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.2.Djalogu bejn l-Universitajiet u n-Negozji: Sħubija ġdida għall-modernizzazzjoni tal-universitajiet tal-Ewropa (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.3.Assistenza finanzjarja tal-Komunità dwar id-dekummissjonar tal-Unitajiet 1 sa 4 tal-Impjant Nukleari ta' Kozloduy fil-Bulgarija "Il-Programm Kozloduy" * (votazzjoni)
  
7.4.L-implimentazzjoni tas-sinerġiji tal-fondi assenjati għar-riċerka u l-innovazzjoni fir-Regolament (KE) Nru 1080/2006 dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u s-Seba' Programm Qafas għar-Riċerka u l-Iżvilupp (votazzjoni)
  
7.5.Sostenibilità fuq medda twila ta' żmien tal-finanzi pubbliċi għal ekonomija li qed tirkupra (votazzjoni)
  
7.6.Kontibut tal-politika ta' koeżjoni għall-ilħuq tal-objettivi ta' Lisbona u ta' EU2020 (votazzjoni)
  
7.7.Unjoni għall-Mediterran (votazzjoni)
  
7.8.Il-ħtieġa ta' strateġija Ewropea għall-Kawkasu tan-Nofsinhar (votazzjoni)
 8.Spjegazzjonijiet tal-vot
 9.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 10.Pożizzjoni tal-Kunsill fl-1 qari
 11.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 12.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)
  
12.1.Il-libertà reliġjuża fil-Pakistan
  
12.2.Is-sitwazzjoni fit-Tajlandja (dibattitu)
  
12.3.Il-Mjanmar
 13.Ħin tal-votazzjonijiet
  
13.1.Il-libertà reliġjuża fil-Pakistan (votazzjoni)
  
13.2.Is-sitwazzjoni fit-Tajlandja (votazzjoni)
  
13.3.Il-Mjanmar (votazzjoni)
 14.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 15.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 16.Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (l-Artikolu 123 tar-Regoli ta' Proċedura)
 17.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 18.Dati tas-seduti li jmiss
 19.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


MINUTI

IL-ĦAMIS 20 TA' MEJJU 2010

PRESIDENZA: Libor ROUČEK
Viċi President

1. Ftuħ tas-Seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 10.05.


2. Ewropa 2020 (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Stqarrijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Ewropa 2020

Id-dibattitu sar fid-data 5 ta' Mejju 2010 (punt 19 tal- Minuti ta' 5.5.2010).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Lothar Bisky, Nikolaos Chountis, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Willy Meyer, Miguel Portas, Alfreds Rubiks, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides u Sabine Wils f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar l-UE 2020 (B7-0266/2010)

- Guy Verhofstadt u Lena Ek f'isem il-Grupp ALDE, dwar l-istrateġija Ewropa 2020 – Strateġija Ewropea ġdida għall-Impjiegi u t-Tkabbir (B7-0267/2010)

- Stephen Hughes f'isem il-Grupp S&D dwar l-istrateġija Ewropa 2020 – Strateġija Ewropea ġdida għall-Impjiegi u t-Tkabbir (B7-0268/2010)

- Corien Wortmann-Kool, Othmar Karas u Jean-Paul Gauzès f'isem il-Grupp PPE, (B7-0269/2010)

- Rebecca Harms u Daniel Cohn-Bendit f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar l-istrateġija Ewropa 2020 – Strateġija Ewropea ġdida għall-Impjiegi u t-Tkabbir (B7-0270/2010).

Votazzjoni: Is-sessjoni parzjali li jmiss.


3. Unjoni għall-Mediterran (dibattitu)

Rapport dwar l-Unjoni għall-Mediterran [2009/2215(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Vincent Peillon (A7-0133/2010)

Vincent Peillon ippreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellem Štefan Füle (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Marielle De Sarnez (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat INTA), Niki Tzavela (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Marietta Giannakou f'isem il-Grupp PPE, Raimon Obiols f'isem il-Grupp S&D, Ivo Vajgl f'isem il-Grupp ALDE, Malika Benarab-Attou f'isem il-Grupp Verts/ALE, Willy Meyer f'isem il-Grupp GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos f'isem il-Grupp EFD, Louis Bontes Membru mhux affiljat, Salvatore Iacolino, Pier Antonio Panzeri, Niccolò Rinaldi, Takis Hadjigeorgiou, Gerard Batten, Andreas Mölzer, Dominique Baudis, Maria Eleni Koppa, Bastiaan Belder u Francisco José Millán Mon.

Il-President skuża l-assenza tal-Kunsill. Tkellem Bernd Posselt.

Tkellmu: Josefa Andrés Barea, Mario Mauro, Mario Pirillo u Cristian Dan Preda.

Tkellmet skont il-proċedura "catch the eye" Roberta Angelilli.

PRESIDENZA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Viċi President

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Olga Sehnalová, Lara Comi, Charles Tannock, Franz Obermayr, Raffaele Baldassarre u Diane Dodds.

Tkellmu: Štefan Füle u Vincent Peillon.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7 tal- Minuti ta' 20.5.2010.


4. Il-ħtieġa ta' strateġija Ewropea għall-Kawkasu tan-Nofsinhar (dibattitu)

Rapport dwar il-ħtieġa ta' Strateġija tal-UE għan-Nofsinhar tal-Kawkasu [2009/2216(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Evgeni Kirilov (A7-0123/2010)

Evgeni Kirilov ippreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellem Štefan Füle (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Metin Kazak (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat INTA), Anna Ibrisagic f'isem il-Grupp PPE, Hannes Swoboda f'isem il-Grupp S&D, Norica Nicolai f'isem il-Grupp ALDE, Ulrike Lunacek f'isem il-Grupp Verts/ALE, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Fiorello Provera f'isem il-Grupp EFD, Dimitar Stoyanov Membru mhux affiljat, Iuliu Winkler, Adrian Severin, Tomasz Piotr Poręba, Bernd Posselt, Justas Vincas Paleckis, Ryszard Czarnecki, Krzysztof Lisek, George Sabin Cutaş, Paweł Robert Kowal u Andrey Kovatchev.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Andrzej Grzyb, Ioan Mircea Paşcu, Graham Watson, Cristian Dan Preda, Andreas Mölzer u Jaroslav Paška.

Tkellmu: Štefan Füle u Evgeni Kirilov.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8 tal- Minuti ta' 20.5.2010.

PRESIDENZA: Jerzy BUZEK
President


5. Dikjarazzjoni tal-President

Il-President għamel dikjarazzjoni li fiha weġġaħ lill-vittmi tal-għargħar reċenti fl-Ewropa ċentrali.


6. Aġenda

Il-President, wara l-laqgħa tal-Konferenza tal-Presidenti li saret dalgħodu, ippropona li l-votazzjoni dwar il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa b'konklużjoni tad-dibattitu dwar l-Istrateġija Ewropa 2020 tiġi posposta għas-sessjoni parzjali li jmiss, skont l-Artikolu 140 tar-Regoli ta' Proċedura (punt 19 tal- Minuti ta' 5.5.2010).

Tkellmu: Joseph Daul f'isem il-Grupp PPE, favur il-proposta, u Martin Schulz f'isem il-Grupp S&D, u bi qbil mal-Gruppi Verts/ALE u GUE/NGL, kontra l-proposta. Iż-żewġ kelliema wrew ukoll il-qbil tagħhom mad-Dikjarazzjoni tal-President dwar l-għargħar fl-Ewropa Ċentrali.

Permezz ta' VE (342 favur, 270 kontra, 9 astensjonijiet), il-Parlament approva l-proposta.

°
° ° °

Tkellem Jan Březina dwar id-Dikjarazzjoni tal-President.


PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

7. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


7.1. Ir-realizzazzjoni ta’ suq uniku għall-konsumaturi u ċ-ċittadini (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar ir-realizzazzjoni tas-suq uniku għall-konsumaturi u ċ-ċittadini [2010/2011(INI)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Louis Grech (A7-0132/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2010)0186)


7.2. Djalogu bejn l-Universitajiet u n-Negozji: Sħubija ġdida għall-modernizzazzjoni tal-universitajiet tal-Ewropa (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar id-Djalogu bejn l-Universitajiet u n-Negozji: sħubija ġdida għall-modernizzazzjoni tal-universitajiet Ewropej [2009/2099(INI)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Pál Schmitt (A7-0108/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2010)0187)


7.3. Assistenza finanzjarja tal-Komunità dwar id-dekummissjonar tal-Unitajiet 1 sa 4 tal-Impjant Nukleari ta' Kozloduy fil-Bulgarija "Il-Programm Kozloduy" * (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill fuq assistenza finanzjarja tal-Komunità dwar id-dekummissjonar tal-Unitajiet 1 sa 4 tal-Impjant Nukleari ta’ Kozloduy fil-Bulgarija – “Il-Programm Kozloduy” [COM(2009)0581 - C7-0289/2009- 2009/0172(NLE)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Rebecca Harms (A7-0142/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvata hekk kif emendata (P7_TA(2010)0188)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2010)0188)


7.4. L-implimentazzjoni tas-sinerġiji tal-fondi assenjati għar-riċerka u l-innovazzjoni fir-Regolament (KE) Nru 1080/2006 dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u s-Seba' Programm Qafas għar-Riċerka u l-Iżvilupp (votazzjoni)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tas-sinerġiji tal-fondi assenjati għar-riċerka u l-innovazzjoni fir-Regolament (KE) Nru 1080/2006 dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u s-Seba’ Programm Qafas għar-Riċerka u l-Iżvilupp fil-bliet u r-reġjuni kif ukoll fl-Istati Membri u fl-Unjoni [2009/2243(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Lambert van Nistelrooij (A7-0138/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2010)0189)

Interventi

(qabel il-votazzjoni) Lambert van Nistelrooij f'isem il-Grupp PPE, li talab votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet. (It-talba ntlaqgħet).


7.5. Sostenibilità fuq medda twila ta' żmien tal-finanzi pubbliċi għal ekonomija li qed tirkupra (votazzjoni)

Rapport dwar is-sostenibilità fuq medda twila ta' żmien tal-finanzi pubbliċi għal ekonomija li qed tirkupra [2010/2038(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Liem Hoang Ngoc (A7-0147/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2010)0190)

Interventi

(wara l-votazzjoni) Liem Hoang Ngoc (rapporteur) li, minħabba r-riżultat tal-votazzjoni, irtira l-firma tiegħu mir-rapport.


7.6. Kontibut tal-politika ta' koeżjoni għall-ilħuq tal-objettivi ta' Lisbona u ta' EU2020 (votazzjoni)

Rapport dwar il-kontribut tal-Politika ta’ Koeżjoni għall-kisba tal-objettivi ta’ Lisbona - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Ricardo Cortés Lastra (A7-0129/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2010)0191)


7.7. Unjoni għall-Mediterran (votazzjoni)

Rapport dwar l-Unjoni għall-Mediterran [2009/2215(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Vincent Peillon (A7-0133/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2010)0192)


7.8. Il-ħtieġa ta' strateġija Ewropea għall-Kawkasu tan-Nofsinhar (votazzjoni)

Rapport dwar il-ħtieġa ta' Strateġija tal-UE għan-Nofsinhar tal-Kawkasu [2009/2216(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Evgeni Kirilov (A7-0123/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2010)0193)


8. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 170 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Louis Grech - A7-0132/2010
Peter Jahr

Rapport Pál Schmitt - A7-0108/2010
Miroslav Mikolášik

Rapport Rebecca Harms - A7-0142/2010
Seán Kelly u Sergej Kozlík

Rapport Liem Hoang Ngoc - A7-0147/2010
Peter van Dalen, Vicky Ford u Philip Claeys

Rapport Vincent Peillon - A7-0133/2010
Diane Dodds u Bernd Posselt

Rapport Evgeni Kirilov - A7-0123/2010
Tunne Kelam


9. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fil-websajt "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa tal-anqas ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.05 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15 heures)

PRESIDENZA: Diana WALLIS
Viċi President

10. Pożizzjoni tal-Kunsill fl-1 qari

Il-President ħabbret, skont l-Artikolu 61(1) tar-Regoli ta' Proċedura, li rċieva mingħand il-Kunsill il-pożizzjoni li ġejja, flimkien mar-raġunijiet li wasslu lill-Kunsill biex jadottaha, kif ukoll il-pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar:

- Posizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-qafas għall-varar ta' Sistemi ta’ Trasport Intelliġenti fil-qasam tat-trasport bit-triq u għall-interkonnessjonijiet ma' modi oħrajn ta' trasport (06103/4/2010 - C7-0119/2010 - 2008/0263(COD))
irreferut responsabbli: TRAN

Il-perjodu ta' tliet xhur għad-dispożizzjoni tal-Parlament sabiex jadotta l-pożizzjoni tiegħu kellu jibda għalhekk mill-għada, 21 ta' Mejju 2010.


11. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


12. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 2 tal- Minuti ta' 18.5.2010)


12.1. Il-libertà reliġjuża fil-Pakistan

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0271/2010, B7-0272/2010, B7-0273/2010, B7-0274/2010, B7-0275/2010, B7-0276/2010 u B7-0277/2010

Charles Tannock, Anneli Jäätteenmäki, Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Nicole Kiil-Nielsen u Joe Higgins ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Tkellmu: Bernd Posselt f'isem il-Grupp PPE, Marietje Schaake f'isem il-Grupp ALDE, Tomasz Piotr Poręba f'isem il-Grupp ECR, Eva-Britt Svensson f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bastiaan Belder f'isem il-Grupp EFD, Laima Liucija Andrikienė, Ryszard Czarnecki, Csaba Sógor, Zbigniew Ziobro u Martin Kastler.

Tkellmu skont il-proċedura 'catch the eye' Michael Gahler, Heidi Hautala, Jacek Olgierd Kurski u Elena Băsescu.

Tkellem Antonio Tajani (Viċi President tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 13.1 tal- Minuti ta' 20.5.2010.


12.2. Is-sitwazzjoni fit-Tajlandja (dibattitu)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0278/2010, B7-0279/2010, B7-0280/2010, B7-0281/2010, B7-0282/2010 u B7-0289/2010

Marietje Schaake, Cristian Dan Preda, Véronique De Keyser, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat u Adam Bielan ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Tkellmu: Thomas Mann f'isem il-Grupp PPE, Corina Creţu f'isem il-Grupp S&D, Joe Higgins f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Monica Luisa Macovei.

Tkellmu skont il-proċedura 'catch the eye' Miroslav Mikolášik, Jaroslav Paška u Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Tkellem Antonio Tajani (Viċi President tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 13.2 tal- Minuti ta' 20.5.2010.


12.3. Il-Mjanmar

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0283/2010, B7-0284/2010, B7-0285/2010, B7-0286/2010, B7-0287/2010, B7-0288/2010 u B7-0290/2010

Anneli Jäätteenmäki, Filip Kaczmarek, Véronique De Keyser, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat u Charles Tannock ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Tkellmu: Elena Băsescu f'isem il-Grupp PPE, Ana Gomes f'isem il-Grupp S&D, Marietje Schaake f'isem il-Grupp ALDE, u Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE.

Tkellmu skont il-proċedura 'catch the eye' Cristian Dan Preda u Eija-Riitta Korhola.

Tkellem Antonio Tajani (Viċi President tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 13.3 tal- Minuti ta' 20.5.2010.

Tkellem Thomas Mann, biex jitlob estensjoni tal-ħin mogħti għall-interventi għall-proċedura "catch the eye" (il-President ħa nota ta' dan).


13. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


13.1. Il-libertà reliġjuża fil-Pakistan (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0271/2010, B7-0272/2010, B7-0273/2010, B7-0274/2010, B7-0275/2010, B7-0276/2010 u B7-0277/2010

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0271/2010

(flok B7-0271/2010, B7-0272/2010, B7-0273/2010, B7-0274/2010, B7-0275/2010 u B7-0276/2010):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Anna Záborská, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, László Tőkés, Tadeusz Zwiefka, Martin Kastler u Thomas Mann f'isem il-Grupp PPE,
Véronique De Keyser, Adrian Severin, Hannes Swoboda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg u Richard Howitt f'isem il-Grupp S&D,
Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Anneli Jäätteenmäki, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez u Kristiina Ojuland f'isem il-Grupp ALDE,
Jean Lambert u Nicole Kiil-Nielsen f'isem il-Grupp Verts/ALE,
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Peter van Dalen u Ryszard Antoni Legutko f'isem il-Grupp ECR,
Fiorello Provera u Oreste Rossi f'isem il-Grupp EFD.

Adottata (P7_TA(2010)0194)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0277/2010 skadiet.)

Interventi

(qabel il-votazzjoni) Bernd Posselt ippropona emenda orali biex jiġi sostitwit il-paragrafu 13, li nżammet.


13.2. Is-sitwazzjoni fit-Tajlandja (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0278/2010, B7-0279/2010, B7-0280/2010, B7-0281/2010, B7-0282/2010 u B7-0289/2010

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0278/2010

(flok B7-0278/2010, B7-0279/2010, B7-0280/2010, B7-0281/2010 u B7-0289/2010):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Cristian Dan Preda, Ioannis Kasoulides, Mario Mauro, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, László Tőkés u Thomas Mann f'isem il-Grupp PPE,
Véronique De Keyser u Marc Tarabella f'isem il-Grupp S&D,
Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez u Ramon Tremosa i Balcells f'isem il-Grupp ALDE,
Barbara Lochbihler u Heidi Hautala f'isem il-Grupp Verts/ALE,
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Julie Girling, Zbigniew Ziobro, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Czarnecki u Edvard Kožušník f'isem il-Grupp ECR,
Fiorello Provera, Juozas Imbrasas u Lorenzo Fontana f'isem il-Grupp EFD.

Adottata (P7_TA(2010)0195)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0282/2010 skadiet.)


13.3. Il-Mjanmar (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0283/2010, B7-0284/2010, B7-0285/2010, B7-0286/2010, B7-0287/2010, B7-0288/2010 u B7-0290/2010

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0283/2010

(flok B7-0283/2010, B7-0284/2010, B7-0285/2010, B7-0286/2010, B7-0287/2010, B7-0288/2010 u B7-0290/2010):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, László Tőkés, Csaba Sógor u Martin Kastler f'isem il-Grupp PPE,
Véronique De Keyser u Marc Tarabella f'isem il-Grupp S&D,
Metin Kazak, Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Anneli Jäätteenmäki, Niccolò Rinaldi u Ramon Tremosa i Balcells f'isem il-Grupp ALDE,
Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda u Heidi Hautala f'isem il-Grupp Verts/ALE,
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Julie Girling, Zbigniew Ziobro, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Czarnecki u Edvard Kožušník f'isem il-Grupp ECR,
Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL,
Fiorello Provera, Juozas Imbrasas u Oreste Rossi f'isem il-Grupp EFD.

Adottata (P7_TA(2010)0196)


14. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fil-websajt "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa tal-anqas ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.


15. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti


Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat AFET
- Il-koperazzjoni ċivili-militari u l-iżvilupp ta' kapaċitajiet ċivili-militari (2010/2071(INI))

Kumitat BUDG
- Il-Ftehim Interistituzzjonali dwar il-kooperazzjoni fi kwistjonijiet baġitarji (2010/2073(INI))
(opinjoni: AFET, CONT)
- Il-finanzjament u l-funzjonament tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (2010/2072(INI))
(opinjoni: ECON, EMPL)

Kumitat DEVE
- Is-sistemi tal-kura tas-saħħa fl-Afrika Sub-Saħarjana u s-Saħħa Dinjija (2010/2070(INI))
(opinjoni: ENVI)

Kumitat ECON
- Regolamentazzjoni tal-kummerċ ta' strumenti finanzjarji - "dark pools" eċċ. (2010/2075(INI))
- Basel II u r-reviżjoni tad-Direttiva dwar ir-Rekwiżiti ta' Kapital (CRD 4) (2010/2074(INI))
(opinjoni: JURI)

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 119(1) tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat JURI
- Is-26 Rapport Annwali dwar il-Monitoraġġ tal-Applikazzjoni tal-Liġi tal-Unjoni Ewropea (2008) (2010/2076(INI))
(opinjoni: PETI, IMCO)

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 119(2) tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat IMCO
- L-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar is-Servizzi (2006/123/KE) (2010/2053(INI))
(opinjoni: ENVI, EMPL, REGI)

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 205(2) tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat PETI
- Ombudsman Ewropew: rapport dwar ir-rapport annwali ta' attività 2009 (2010/2059(INI))

Kumitati assoċjati

Kumitat BUDG
- Emenda tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (COM(2010)0071 - C7-0063/2010 - 2010/0047(COD))
Kumitati assoċjati BUDG, CONT
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 12.05.2010)

- Il-finanzjament u l-funzjonament tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (2010/2072(INI))
(opinjoni: ECON)
Kumitati assoċjati BUDG, EMPL
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 12.05.2010)

Kumitat ENVI
- Standards ta' rendiment fir-rigward tal-emissjonijiet tal-vetturi kummerċjali ħfief (LCVs) ġodda (COM(2009)0593 - C7-0271/2009 - 2009/0173(COD))
(opinjoni: TRAN)
Kumitati assoċjati ENVI, ITRE
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 12.05.2010)

Kumitat TRAN
- Politika Marittima Integrata - Evalwazzjoni tal-progress li sar u sfidi ġodda (2010/2040(INI))
(opinjoni: AFET, ENVI, ITRE, REGI)
Kumitati assoċjati TRAN, PECH
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 04.03.2010)

Kompetenza tal-kumitati

Kumitat AFET
- Emenda tar-Regolament (KE) Nru 1334/2000 li jwaqqaf reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet ta’ oġġetti u teknoloġiji b’użu doppju (COM(2008)0854 - C7-0062/2010 - 2008/0249(COD))
irreferut responsabbli: INTA
opinjoni: AFET

Deċiżjoni biex tiġi stabbilita proċedura b'laqgħat ta' kumitati konġunti (Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Inizjattiva għal direttiva tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin, u l-protezzjoni tal-vittmi, li tirrevoka d-Deċiżjoni Qafas 2002/629/ĠAI (COM(2010)0095 finali - 2010/0065 (COD))
(Kumitati: LIBE, FEMM).
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tat-12.05.2010).


16. Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (l-Artikolu 123 tar-Regoli ta' Proċedura)

Numru ta' firem miksuba mid-dikjarazzjonijiet bil-miktub fir-reġistru (Artikolu 123(3) tar-Regoli ta' Proċedura):

Numru tad-dokument

Awtur

Firem

3/2010

Lara Comi, Andreas Schwab, Jolanta Emilia Hibner, Anna Maria Corazza Bildt, Christophe Béchu

334

5/2010

Cătălin Sorin Ivan

85

7/2010

Richard Howitt, Bogusław Sonik, Alexander Graf Lambsdorff, Marek Siwiec, Cornelis de Jong

120

8/2010

Ryszard Czarnecki, Lajos Bokros, Jarosław Kalinowski, Janusz Wojciechowski

84

9/2010

Andreas Mölzer

19

10/2010

Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Barbara Matera, Joachim Zeller, Artur Zasada, Wojciech Michał Olejniczak

112

11/2010

Valdemar Tomaševski, Mirosław Piotrowski, Janusz Wojciechowski, Sandra Kalniete

53

12/2010

Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis

219

13/2010

Andreas Mölzer

13

14/2010

Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan, Csaba Sándor Tabajdi

40

15/2010

Véronique De Keyser, Kader Arif, Alejandro Cercas, Stephen Hughes, Stavros Lambrinidis

122

16/2010

Morten Messerschmidt

19

17/2010

Vilija Blinkevičiūtė

61

18/2010

Zigmantas Balčytis

49

19/2010

Morten Messerschmidt, Anna Rosbach, Lorenzo Fontana

11

20/2010

Marc Tarabella, Barbara Matera, Marije Cornelissen, Ilda Figueiredo, Antonyia Parvanova

181

21/2010

Andreas Mölzer

16

22/2010

Andreas Mölzer

19

23/2010

Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Ioan Enciu, Evgeni Kirilov, Iliana Ivanova

66

24/2010

Catherine Bearder, Michael Cashman, Sirpa Pietikäinen, Bas Eickhout

108

25/2010

Elena Oana Antonescu, Michel Dantin, Esther Herranz García, Rareş-Lucian Niculescu, Csaba Sándor Tabajdi

87

26/2010

Carl Schlyter, Marit Paulsen, Caroline Lucas, Janusz Wojciechowski

68

27/2010

Theodoros Skylakakis, Marietta Giannakou

56

28/2010

Sandrine Bélier, Anne Delvaux, Gerben-Jan Gerbrandy, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

100

29/2010

Tiziano Motti, Anna Záborská

324

30/2010

Alyn Smith, Åsa Westlund, Frieda Brepoels, Jim Higgins, Marit Paulsen

53

31/2010

Franz Obermayr

11

32/2010

Franz Obermayr

19

33/2010

Thomas Ulmer, Markus Pieper, Herbert Reul

15

34/2010

Kyriacos Triantaphyllides, Cristian Silviu Buşoi, Miroslav Mikolášik, Jo Leinen, Jill Evans

40

35/2010

Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Lena Ek, Rebecca Harms, Alejo Vidal-Quadras

119

36/2010

Vilija Blinkevičiūtė

55

37/2010

Jiří Maštálka, Alfreds Rubiks

15

38/2010

Mariya Nedelcheva, Alejo Vidal-Quadras, Edit Bauer, Philippe Juvin

62

39/2010

Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Graham Watson

42

40/2010

Elena Oana Antonescu, Jean Lambert, Antonyia Parvanova, Marc Tarabella, Thomas Ulmer

44

41/2010

Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête, Gianni Pittella

35

42/2010

Andreas Mölzer, Mario Borghezio, Philip Claeys, Nikolaos Salavrakos

22

43/2010

Andreas Mölzer

6

44/2010

Andreas Mölzer

15


17. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, bi qbil mal-Artikolu 179(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li ġew adottati se jintbagħtu minnufih lill-entitajiet imsemmija fihom.


18. Dati tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 14 ta' Ġunju 2010 sa 17 ta' Ġunju 2010.


19. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 16.30.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berlato, Berlinguer, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Böge, Bokros, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Corazza Bildt, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Teixeira, Theocharous, Theurer, Thomsen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza