Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 14 czerwca 2010 r. - Strasburg

2. Oświadczenia Przewodniczącego
CRE

Przewodniczący zwrócił uwagę na wyjątkową obecność w sali posiedzeń plenarnych grupy techników przygotowujących materiał do filmu, który będzie stanowił jeden z elementów wystawy poświęconej pracy Parlamentu, która zostanie wkrótce otwarta w nowej Wszechnicy w Brukseli.

Przewodniczący złożył oświadczenie w związku z 70. rocznicą wkroczenia Armii Czerwonej na terytoria Litwy, Łotwy i Estonii w dniu 17 czerwca 1940 r. Dodał, że w roku 1983 Parlament potępił aneksję tych państw.

Przewodniczący złożył oświadczenie w związku z pierwszą rocznicą wyborów prezydenckich w Iranie. Zwrócił uwagę na liczne egzekucje i przypadki uwięzienia w tym roku i wyraził sprzeciw Parlamentu wobec kary śmierci, a także podkreślił wagę, jaką Parlament przykłada do wolności słowa.

Przewodniczący ubolewa nad zabójstwem w dniu 3 czerwca 2010 r. w Turcji biskupa Luigiego Padovese, przewodniczącego konferencji episkopatu Turcji, którego pogrzeb odbył się dziś w Mediolanie.

Przewodniczący poinformował, że dnia 12 czerwca 2010 r. reprezentował Parlament podczas uroczystości upamiętniających 25. rocznicę podpisania traktatu akcesyjnego do Wspólnoty przez Hiszpanię i Portugalię.

Przewodniczący poinformował. że dnia 13 czerwca 2010 r. udał się do Luksemburga w związku z 25. rocznicą umów z Schengen.

Przewodniczący poinformował, że złożył oficjalną wizytę w Grecji i Rumunii, aby wyrazić wsparcie dla obu tych krajów w trudnej sytuacji, w jakiej się obecnie znajdują.

Przewodniczący poruszył temat niedawnych wyborów parlamentarnych w Belgii, Holandii i Słowacji, a także życzył tym krajom szybkiego utworzenia rządów.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności