Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 14 juni 2010 - Strasbourg

2. Uttalanden av talmannen
CRE

Talmannen meddelade att det undantagsvis fanns ett teknikerteam närvarade i kammaren som arbetade med att producera en film som skulle ingå i en utställning om parlamentets arbete, vilken skulle invigas inom kort i det nya besökscentrumet i Bryssel.

Talmannen gjorde ett uttalande med anledning av 70-årsdagen av Röda arméns intåg i Litauen, Lettland och Estland den 17 juni 1940. Han lade till att parlamentet 1983 hade fördömt annekteringen av dessa länder.

Talmannen gjorde ett uttalande med anledning av årsdagen av presidentvalet i Iran. Han framhöll de många avrättningar och fängslanden som skett under det gångna året och uttryckte parlamentets fördömande av dödsstraffet och dess engagemang för yttrandefrihet.

Talmannen beklagade mordet den 3 juni 2010 i Turkiet på Msgr. Luigi Padovese, ordförande för Turkiets katolska biskopskonferens, vars begravning hållits samma dag i Milano.

Talmannen meddelade att han den 12 juni 2010 hade företrätt parlamentet under arrangemangen i samband med 25-årsdagen av Spaniens och Portugals undertecknande av fördraget om anslutning till gemenskapen.

Talmannen meddelade att han varit i Luxemburg den 13 juni 2010 med anledning av 25-årsfirandet av Schengenavtalen.

Talmannen meddelade att han gjort officiella besök i Grekland och Rumänien för att uttrycka parlamentets stöd till dessa två länder under de rådande svåra omständigheterna.

Talmannen nämnde de parlamentsval som nyligen hållits i Belgien, Nederländerna och Slovakien och uttryckte förhoppningen att det snabbt skulle kunna bildas regeringar i dessa länder.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy