Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 14. června 2010 - Štrasburk

4. Složení Parlamentu

Příslušné orgány Spojeného království oznámily, že Keith Taylor, kterým je nahrazena Caroline Lucas, byl zvolen poslancem Evropského parlamentu s účinností od 2. června 2010.

Příslušné maďarské orgány oznámily, že do Evropského parlamentu byli zvoleni :

- Ildikó Gáll-Pelcz, kterou je nahrazen Pál Schmitt, s účinností od 2. června 2010;
- Béla Kovács, kterým je nahrazen Zoltán Balczó, s účinností od 31. května 2010.

Parlament vzal tato zvolení na vědomí podle čl. 4 odst. 1 jednacího řádu.

Dokud nejsou ověřeny jejich pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedají Keith Taylor, Ildikó Gáll-Pelcz a Béla Kovács v Parlamentu a jeho orgánech a požívají všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinili prohlášení, že nezastávají funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.

Právní upozornění - Ochrana soukromí